Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

filmova udalost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Filmová událost: vybrané případy alternativní distribuce dokumentárních filmů společnosti KineDok
 (Kamila Martincová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9grpz// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Letní filmová škola
 (Ivana Studená)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/beqqj/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

MFF Karlovy Vary v kontextu světových filmových událostí
 (Alexandra Vondráčková)

2013, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7739 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Lidice - Možnosti filmového zpracování historické události v kontextu českého hraného filmu
 (Lucie KLEVAROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//frg1oo// | Humanitní studia / Anglická filologie - Filmová věda | Theses on a related topic

Novela Jozova Hanule a její filmová adaptace
 (Lenka MATĚJÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zh2gsf// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Filmový průmysl a význam filmových pobídek v České republice
 (Lucie Margaret Čalkovská)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvfrd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Filmová reflexe ideologických změn ČLR na příkladech filmů o Dlouhém pochodu
 (Jonáš Bambas)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oyknq/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Brněnský filmový klub v období změn: Vytváření kulturního prostoru klubovými funkcionáři v letech 1968-1982
 (Barbora Podškubková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymaqx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic