Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prima distribuce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Komparace distribuce potravinové pomoci EU a USA
 (Šárka Štosková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwj7m/ | Sociologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Filmová událost: vybrané případy alternativní distribuce dokumentárních filmů společnosti KineDok
 (Kamila Martincová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9grpz// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Audiovizuální distribuce v digitální době
 (Jakub Pinkava)

2015, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8744 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Analýza distribuce vybraného produktu formou přímého prodeje a možnosti vstupu na nový trh
 (Petra Samková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//pgiqet// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Systém distribuce produktů v Multi-level-marketingových společnostech
 (Naděžda GRÄNZEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//md1cok// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Modelování rizik pesticidů ve vodním prostředí - využití distribuce citlivosti druhů
 (Branka Laković)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy37y/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Distribuce jako klíčový problém v ekonomické lokalizaci: Případová studie z Bílých Karpat
 (Štěpán Kuba)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s257s/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Aplikace logistických přístupů pro internetový obchod se spotřebním zbožím: Modely distribuce zboží od dodavatelů ke konečným zákazníkům.
 (Jan Kožušník)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5456 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Změny prostorové distribuce makro- a meiobentosu v dnových sedimentech vysychavého toku
 (Eva Hanáková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nn3dy/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Distribuce hnízd mravenců rodu Formica
 (Miroslav SCHEJBAL)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9sa2tx// | Biologie / Biologie - Geografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)