Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Počítačová kriminalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Počítačová kriminalita
 (Zuzana URBÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5ohaf0// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Ochrana obětí trestné činnosti
 (Marie DUFKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//we2hrk// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestně právní ochrana autorských a jiných obdobných práv včetně práv k databázi
 (Daniela Foltýnová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w4q1j/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Ochrana oběti trestného činu
 (Aneta ČEPIČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yaj779// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestněprávní ochrana úředních osob
 (Tomáš Žlebek)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejrtm/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Trestněprávní ochrana úředních osob
 (Vladimír Hamberger)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b473b/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Phishing, pharming - návrh a realizace modelu na webových stránkách
 (Martin Marek)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92300 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic