Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Hodnocení bolesti a disability českou verzí dotazníku Neck Disability Index u skupiny jedinců s bolestmi krční páteře
 (Martin KŘEČEK)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pn8n1n// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport (jednooborové) | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů mužů s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability
 (Veronika Papoušková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdwek/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments
 (Beáta Révayová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l871l/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Dialogue-based Exploration of Graphics for Users with a Visual Disability
 (Jaromír Plhák)

2014, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cesig/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů žen s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability
 (Sabina Kunovská)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3wv3/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věku
 (Nicole KRAYZLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e5uw9g// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.
 (Qiong BU)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cik8b5// | Special Education / | Theses on a related topic

Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s mentální retardací v produktivním věku
 (Zdeněk RŮŽIČKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//23e9jw// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.
 (Joy Sade OKOYE)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30cr4o// | Special Education / | Theses on a related topic

Aspekty tělesné disability v každodenním životě
 (Lenka ŠIMICOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//61mef2// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)