Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohyb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Malba pohybem, pohyb malbou.
 (Anna Urbanová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db4rn/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba | Theses on a related topic

Pohyb městem Pardubice očima lidí s omezenou mobilitou
 (Anna Pecková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey2s6/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Pohyb klasické struny
 (Vojtěch Liška)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uk5lc/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí
 (Anna Šulcová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ty717/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

P: Pohyb
 (Malgorzata Skrzypczyk)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/oivok/ | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Tvůrčí fotografie | Theses on a related topic

Volný pohyb osob jako ekonomická svoboda EU
 (Barbora Řeháčková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyx6f/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Theses on a related topic

Skrze pohyb
 (Marcela Kolísková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0gdz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Pohyb jako prostředek divadelního vyjádření při práci s dětmi ve věku od 8 do 11 let
 (Juliána Vališková)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/efpqp/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Pohyb v konzumní společnosti
 (Markéta Weisserová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk92r/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Pohyb jako primární herecký prostředek- jeho možný vliv na charakter postavy
 (Jitka Hlaváčová)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ov4z2/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)