Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikrotik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Routovací protokoly v prostředí zařízení Mikrotik
 (Michal Pavlovec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109191 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

MikroTik load-balancing pro SOHO využití
 (Radomír Pleskač)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//env2ba// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Využití zařízení MikroTik pro zřízení a zabezpečení malých a středních počítačových sítí
 (Robert Pastyřík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sk6kcg// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Rozhraní pro správu routeru na platformě Mikrotik
 (Roman Bednář)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110859 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Pokročilý management v prostředí zařízení MIKROTIK
 (Daniel Dršťák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114521 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Migrace laboratorního firewallu z platformy Linux na platformu MikroTik
 (Roman Šilhan)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fqesjd// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Vytvoření VPN infrastruktury pomocí zařízení MIKROTIK
 (Tomáš Kubala)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119410 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Vytvoření Roamingové síťové infrastruktury pomocí zařízení MIKROTIK
 (Filip Kawulok)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119267 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Technologie Spanning Tree Protocolu na platformě MikroTik
 (Martin Matušina)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0bdvg4// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Webový management bezdrátových sítí na technologii Mikrotik
 (Pavel Švimberský)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//iwhpd6// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)