Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

folklore movement

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Motivácie, hodnoty a postoje vo folklórnom hnutí (Na príklade folklórnych súborov valašského mesta Vsetín)
 (Lucia Zelená)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7uyf/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Dětské folklorní hnutí v pohledech jeho účastníků na příkladu vybraných souborů z uherskohradišťského Dolňácka
 (Adéla Němcová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6q7u/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Folklorní hnutí ve Vsetíně po roce 1945 (se zaměřením na soubor Vsacan)
 (Daniela Pivodová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yosmw/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Komunistická ideologie a folklorní hnutí v letech 1945 –1956 (na příkladu folklorních festivalů ve Strážnici a Tvrdonicích)
 (Andrea Valová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwt0t/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Moravská kultura v činnosti spolků a folklorního hnutí v Praze od druhé poloviny 19. století do současnosti
 (Daniela Pivodová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nriey/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Folklorní hnutí v Ratíškovicích na Hodonínsku
 (Marie Ostřížková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dseh3/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945
 (Klára Kašparová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kr1jo/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Popularizace lidového tance formou aerobního cvičení
 (Lenka Fučíková)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dmco2/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Popularizace lidového tance formou aerobního cvičení
 (Lenka Fučíková)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dmco2/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Tradičný ženský odev v obci Torysky
 (Barbora Báreková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np8mv/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)