Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

manažersk\é dovednosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera hotelu
 (Aleš Pikal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/i48k5/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera hotelu
 (Aleš Pikal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/i48k5/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Time management
 (Dana Zhenissova)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/e6g5c/ | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women
 (Barbora Macíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tb6t90// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Osobní management (self a time management) vrcholových manažerů společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o.
 (Marie MALCHEROVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y6nslu// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Time Management manažera
 (Marek Pulpán)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zy9gn/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Time management IV. generace z hlediska informačního sebeřízení
 (Lea Mentlíková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf4uc/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Time management v roli manažera cheerleadingového týmu
 (Marta PECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p5u7sa// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Evaluace vybraných mobilních aplikací pro time management prostřednictvím heuristické analýzy
 (Dalibor Bláha)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b569s/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera hotelu
 (Aleš Pikal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/i48k5/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic