Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

postoj k trestu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Postoj k trestu v České republice a Dánsku: Role víry ve spravedlivý svět
 (Tereza Staňková)

2016, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxc7w/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Spravedlnost u patnáctiletých: víra ve spravedlivý svět, metoda a souvislosti
 (Jiří Dalajka)

2010, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qe3ki/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Sekundární viktimizace obětí znásilnění: vliv víry ve spravedlivý svět na přijetí mýtů o obětech
 (Lucie Jiráčková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jb4lr/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Víra ve spravedlivý svět jako prediktor politické orientace
 (Tomáš Páleníček)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj81x/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Víra ve spravedlivý svět u generačně odlišných osob
 (Barbora JELÍNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ab3odf// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vztah víry ve spravedlivý svět u vězňů k vnímání spravedlnosti, osobní pohodě a recidivě
 (Veronika Bazalová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8x8r/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vzniká důvěra v demokratické instituce ve škole? Vliv důvěry v učitele na politickou důvěru u adolescentů
 (Marek Lakota)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkj60/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Hodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých škol
 (Aneta UNZEITIGOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//894dsg// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)