Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dlouhodobá nezaměstnanost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR
 (Lucie Havlátová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/it5ru/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU
 (Kamila Sedláčková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/te8er/ | Mezinárodní teritoriální studia / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza
 (Martin Andonov)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5sw9/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Dlouhodobá nezaměstnanost na Pardubicku a její příčiny
 (Marta Kraftová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB491 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Dlouhodobá nezaměstnanost a její vliv na sebehodnocení
 (Marcela Nielsenová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/dzpk5/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce
 (Marie Bastlová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s81od/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let
 (Magda Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm2v2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální podniky a sociální rehabilitace dlouhodobě abstinujících
 (Michaela SKOKANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8db57m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let
 (Magda Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm2v2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)