Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Internet

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Syntaktické konstrukce v článcích se sportovní tématikou v komparativním aspektu.
 (Daniel Jurčaga)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gszx3/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Syntaktické konstrukce používané v názvech článků ruských novin Kommersant.
 (Laura Ibragimova)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frz5b/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Syntaktické konstrukce používané ve sportovních reportážích (na základě reportáží z hokejových utkání).
 (Anna Jobánková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tv3dy/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Syntaktické konstrukce používané ve sportovních reportážích (na základě reportáží z hokejových utkání).
 (Anna Jobánková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tv3dy/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Vytýkací větné konstrukce v angličtině a jejich převod do češtiny v literárním textu
 (Michaela DEJLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//juhcrt// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Neslovesné větné konstrukce v Angličtině - syntaktická a sémantická funkce, četnost výskytu
 (Marie ŠIMÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//20tcni// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Automatická detekce negramatických větných konstrukcí pro češtinu
 (Helena Geržová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fuz2y/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Módní blog jako marketingový nástroj
 (Lucie Ehrenbergerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z9jbf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Blog jako prostředek marketingové komunikace v oboru Fashion Business
 (Natálie Kotková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e87gr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)