Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

římské právo ústavní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vytěsnění akciové minority
 (Roman Vydra)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyqke/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle
 (Petr Dostalík)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgt0c/ | Teoretické právní vědy / Římské právo | Theses on a related topic

Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle
 (Petr Dostalík)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgt0c/ | Teoretické právní vědy / Římské právo | Theses on a related topic

Právo, moc a morálka (v kontextu materiálních a formálních pramenů práva EU)
 (Jiří Tuza)

2010, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wd7ib/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Teorie práva | Theses on a related topic

Smíšená forma vlády v římské republikánské ústavě v Ciceronově díle
 (Petr Dostalík)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgt0c/ | Teoretické právní vědy / Římské právo | Theses on a related topic

Teorie dělby moci v antice (římská republika)
 (Zdeňka Cveková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmzrb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Proměny pojetí moci ve filozofii 20. století. Idea moci: od řádu k individuu
 (Veronika Ježková)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nnszi/ | Filozofie (čtyřleté) / Filozofie | Theses on a related topic

Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc"
 (David KLÍMA)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hnfcds// | Teologie / Teologie služby | Theses on a related topic

Vnímání moci vysokoškolských učitelů jejich studenty
 (Lucie Hodesová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6out/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)