Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Revitalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Návrh řešení revitalizace přeložky Loučenského potoka v patě výsypky Pokrok
 (Lucie Santnerová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137396 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok
 (Markéta SEMERÁDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qoxnfd// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok
 (Markéta SEMERÁDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qoxnfd// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Hodnocení geologicko - pedologické situace rekultivovaných a nerekultivovaných ploch výsypky Pokrok a návrh jejich dalšího výzkumu
 (Tomáš ČERMÁK)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//79u8u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Tereza Šobrová)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lkbbg/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Težba uhlí na Frenštátsku? (analýza dosavadních názorů)
 (Alena Bordovská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0uw7/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Těžba uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu
 (Hana Kaniová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9bw4/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Těžba černého uhlí v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Markéta Švecová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut9p7/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Těžba hnědého uhlí a analýza konkurenčních těžebních společností v pánevní oblasti severních Čech
 (Nikola Kršková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uyep1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Těžba uhlí ve světě a dopady útlumu: případová studie ČR a Německo
 (Monika Schottková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50299 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)