Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

irpex lacteus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Interakce houby Irpex lacteus s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmu
 (Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ikx75o// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu
 (Michaela KNAPOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tglzzc// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace směsi barviv imobilizovanou kulturou houby Irpex lacteus
 (Lucie IHELKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jrmcfp// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v minerálním mediu
 (Jindřich FOJTÍK)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3ru0ca// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Dekolorizace trifenylmetanových a ftalocyaninových barviv houbou Irpex lacteus
 (Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kblkej// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Interakce mezi houbami a bakteriemi ve smíšených biofilmech se zaměřením na jejich využití pro biodegradace organopolutantů
 (Irena GREPLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gir2yv// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktoru
 (Roman POŘÍZKA)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9mmve6// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Interakce ligninolityckých hub s vybranými kmeny bakterií
 (Hana MIKESKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5ak93q// | Učitelství pro střední školy / Ch-Bi | Theses on a related topic

Růst dřevokazných basidiomycetů v imobilizovaných kulturách a jejich využití pro dekontaminaci vody
 (Magdaléna ŠIRCOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1x7vnv// | Učitelství pro střední školy / Ch-Bi | Theses on a related topic

Význam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodách
 (Lucie CHLEBKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ylkssa// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)