Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

funkční nezávislost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Hodnocení funkční nezávislosti u vybraných pacientů Komplexního cerebrovaskulárního centra
 (Eva SVOBODOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0vxe9d// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě
 (Jana Ludvová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o83ew/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Soběstačnost a její vývoj u jedince s poúrazovou demencí způsobenou těžkým traumatem mozku
 (Kristýna Kolínková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzveg/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu vzdělání na soběstačnost a mobilitu seniorů
 (Bohumila Vejrážková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj3n7/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Hodnocení posturálních funkcí u pacientů po CMP
 (Jana SRBOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ixg45y// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení efektivity terapie s využitím virtuální reality pomocí přístrojových a klinických testů na horní končetině u pacientů po CMP
 (Jana HAVELKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7ioy4j// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení mobility a sebepéče v ošetřovatelské péči u pacientů po CMP
 (Marie ZVONČÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xur7es// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Objektivní hodnocení motoriky horní končetiny u pacientů po CMP
 (Karolína RŮŽIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6ejmc0// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení efektivity terapie na chodícím pásu na časoprostorové charakteristiky chůze a funkční stav pacientů po CMP
 (Vendula DOPITOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7rq79b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Percepce vertikality u pacientů po CMP
 (Kateřina DOPITOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x19vn9// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)