Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dante alighieri

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Inspirace Božskou komedií Dante Alighieri v sonátě Apres une lecture Dante Ferenze Liszta
 (Iva ŽURKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f2ov8c// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Societ\`{a} Dante Alighieri a její význam pro šíření italské kultury
 (Leona MIKUNDOVÁ FEŠAROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jme2j9// | Filologie / Italský jazyk | Theses on a related topic

Dante Alighieri: Božská komedie
 (Petra MIHALÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8n2sqv// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Theses on a related topic

Dante a islám
 (Zuzana Kolečková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0u9g/ | Filologie / Mediteránní studia | Theses on a related topic

Dante Alighieri: Božská komedie.Dramatická postava a její vztah k inscenačnímu prostoru.
 (Ľubica Bábek Melcerová)

2008, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2906 | Dramatická umění / Scénografie - kostým a maska | Theses on a related topic

Pojetí „vlády“ Ambrogia Lorenzettiho a Danta Alighieriho: srovnávací studie vztahu obrazu a textu v kontextu myšlení G. Deleuze a P-F. Guattariho
 (Marek Šíma)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4hp3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Theses on a related topic

A Close Reading of Samuel Beckett's Dream of Fair to Middling Women in Contrast to James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man
 (Filip SALCBURGER)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lntsdk// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Jan Konůpek - Dantovo Peklo
 (Dagmar Viačková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0wuh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Estetika světla v Dantově Ráji
 (Vojtěch Dvořák)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apnk0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Teoretická a výtvarná interpretácia. Sedem kardinálnych hriechov podľa Danteho La Divina Commedia.
 (Lenka Kajanovičová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thsdp/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Výtvarná výchova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)