Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv maximálního aerobního výkonu na anaerobní předpoklady sportovce
 (Magdaléna KRAYZLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4osmf2// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Akutní efekt aplikace různých typů strečinkových a průpravných cvičení na sportovní výkon v basketbalu
 (Tomáš Osička)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u56lg/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Vliv alkoholu na sportovní výkon u závodníků snowboardu
 (Martin Hub)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbr60/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vliv respiračního tréninku na sportovní výkon
 (Adéla KUBĚNOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bu64nk// | Aplikovaná fyzioterapie / | Theses on a related topic

Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon sportovce ve smíšeném bojovém umění klubu Gladiators gym České Budějovice.
 (Martin MARŠÁLEK)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dlwoae// | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové) | Theses on a related topic

Rozvoj rychlosti a rychlostní vytrvalosti u starších žáků ve fotbale
 (Petr Fruhwirt)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n83ho/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

P: Sila
 (Lukáš Tofan)

2020, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/b1e32/ | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Tvůrčí fotografie | Theses on a related topic

Európska únia ako normatívna sila
 (Michala Burianová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/deyju/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Nízko kvalifikovaná pracovní sila na postindustriálních pracovních trzích
 (Michal Kozák)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4hwp/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Návrh konstrukce dřevěného sila
 (Matej Horňák)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116680 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)