Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

otevřená data

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Automation of Descriptive Data Mining: The Use of External Data in the Evaluation Phase
 (Viktor Nekvapil)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75753 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy
 (Anna Hradecká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcixv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Otevřená data ve veřejné správě
 (Dominika Vamberská)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neznt/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Otevřená data v akademické praxi
 (Jiří Marek)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysnr7/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat
 (Martin Gajdoš)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpn8l/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Kvalita dat VGI a OpenStreetMap
 (Jakub Řehák)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wha3h/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Kvalita dat OpenStreetMap a její závislost na charakteristikách území
 (Jakub Řehák)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6cwa/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

Reflexně seismický profil v Hornomoravském úvalu, interpretace dat a zhodnocení vlivu geometrie měření na kvalitu výsledných dat
 (Lukáš MALOUŠEK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zj1ayg// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Možnosti posouzení kvality dat OpenStreetMap bez srovnání s jinou datovou sadou
 (Jana Grunová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bepk9/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Vliv vlastností přispěvatelů na kvalitu dat OpenStreetMap
 (Grunová Grunová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqd61/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)