Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

matice rizika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Výpočet matice povodňového rizika pro k.ú. Košatka za využití GIS a hydrologických modelů
 (Ondřej Stopka)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130067 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Theses on a related topic

Tvorba matice povodňového rizika pro vybraný úsek Odry II.
 (Martin STUDENÝ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cecbjr// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Theses on a related topic

Potenciální hydrologická rizika v povodí Veličky
 (Radek Bachan)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcfen/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Rizika nákazy virem chřipka ve statutárním městě Olomouc
 (Kristýna Kohlová)

2021, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5qvp7q// | Bezpečnost společnosti / Rizikové inženýrství | Theses on a related topic

Rizika hašení požárů v uzavřených prostorech
 (Jan Bořecký)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d74fbw// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Připravenost vybraného logistického systému na bezpečnostní rizika
 (Nikola Homolová)

2021, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lorgm0// | Bezpečnost společnosti / Bezpečnost logistických systémů | Theses on a related topic

Posouzení vlivu navrženého poldru v Teplicích na snížení povodňového rizika městě Hranice
 (Monika CZYŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h0eao7// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Theses on a related topic

Rizika projektového řízení při realizaci stavebních akcí
 (Tereza Černá)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nsyfht// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Analýza povodňového rizika města Břeclavi
 (Štěpán Olejník)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97919 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Theses on a related topic

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky)
 (Vladimíra HAPLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fdy9g3// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)