Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Acidithiobacillus, ferrooxidans

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze pražené kávy
 (Kamil Mikulášek)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1u08/ | Chemie / | Theses on a related topic

Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie
 (Jan Fiala)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn20j/ | Chemie / | Theses on a related topic

Kapalinová chromatografie v analýze nitrosloučenin
 (Vojtěch Švejdar)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cxq62u// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

"Zelená" vysokoúčinná kapalinová chromatografie
 (Milan Hodes)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m8c56h// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Analýza antidepresiv pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
 (Denisa Smělá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//to8h84// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Kapalinová chromatografie extraktů pohanky - stanovení rutinu
 (Eliška Krejzová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqryz/ | Chemie / | Theses on a related topic

Analýza metabolitů paracetamolu pomocí kapalinové chromatografie
 (Radka Chudomská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mum6b5// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Stanovení glukosinolátů v řepici (Brassicca ssp. oleifera rapa) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
 (Iva LARYŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//414uj7// | Chemie / | Theses on a related topic

Isolation, Identification and Qantification of Cytokinin Nucleotides by High Performance Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis
 (Tibor BÉRES)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ztozr0// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)