Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kulturni kapital

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Kulturní kapitál a šance na vzdělání. Role kulturního kapitálu při formování vzdělanostních aspirací a studijních plánů adolescentů
 (Blanka Peigertová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kqpq0/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Kulturní kapitál města Hradce Králové a jeho odraz v kulturní politice města
 (Markéta Špičáková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26323 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Ekonomický a kulturní kapitál olomouckých měšťanů v 16. století
 (Alžběta Steinerová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyb41/ | Humanitní studia / Historie | Theses on a related topic

Vliv výchozího sociálního prostředí na kulturní kapitál jedince
 (Tereza NAVRÁTILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kca0uv// | Sociologie / | Theses on a related topic

Kulturní a sociální kapitál studentů sociální pedagogiky
 (Hana Mrhalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ngrpx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kulturní kapitál Berounska a jeho využití v cestovním ruchu
 (Aneta Podroužková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77388 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Předpoklad první vzdělanostní tranzice: socioekonomický status rodičů nebo kulturní kapitál?
 (Pavla Kozáková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilm9i/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Kulturní kapitál jako faktor rozporu rodinné a školní socializace ve vzdělávání Romů
 (Rostislav VONŠÍK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4xwosj// | Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - český jazyk | Theses on a related topic

Kulturní kapitál v rozvoji municipální ekonomiky (na příkladě starého Tbilisi)
 (David Berulava)

2011, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33797 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vzdělání jako kulturní kapitál
 (Tereza POPELKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//32n754// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)