Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fotosystém II

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Studium molekulárních struktur metodami moderní elektronové mikroskopie
 (Matyáš Pinkas)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uppna/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Transmisní elektronová mikroskopie a její využití v patologii
 (Michaela TŘASKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//geaqzd// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Studium denzních granul krevních destiček pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Karolína Štrbová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2pt5jf// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie
 (Martin Němec)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//p2kx15// | Elektrotechnika a informatika / | Theses on a related topic

Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu
 (Martina MATĚNOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwdtyg// | Biofyzika / | Theses on a related topic

Strukturní analýza proteinových komplexů fotosyntetického aparátu rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Iveta KOZAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zzs8kf// | Biochemie / | Theses on a related topic

Příprava, měření a určování struktur biomolekul metodami elektronové mikroskopie
 (Martina Zánová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwz7l/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Veronika GRYČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4l60z3// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Komplexy Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) a Cu(II) s 1,2-bis(pyridoxylidenamino)ethanem
 (Markéta Tomandlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vyz0dp// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Theses on a related topic

Biosorpce Cr(VI), Zn(II) Cd(II) a Ni(II) z vodného roztoku pomocí pecek švestky domácí
 (Lenka Jochymková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97899 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)