Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

corporate entrepreneurship

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Overcoming barriers to innovativeness: How corporate entrepreneurship fosters innovation in established organizations
 (Lennart Burger)

2020, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ifvfdm// | Economics and Management / Business Management and Economics | Theses on a related topic

Application of Game Theory on Corporate Social Responsibility
 (Lucie Samohýlová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l40ti/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Analýza prostředí podpory inovativního podnikání (akcelerátory) z hlediska Corporate Governance a business modelu
 (Jiří Pacák)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y2atf/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Entrepreneurship and successful firms around world
 (Berta Šimonová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80075 | Ekonomika a management/Business Administration / Corporate Finance and Management | Theses on a related topic

Přeměny obchodních korporací rozdělením odštěpením - nástroj k úspěšnému podnikání obchodních korporací
 (Gabriela Kopecká)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71496 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Specifika malých a středních firem z hlediska modelů řízení
 (Ondřej Velemínský)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/et69t/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic