Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

trestní zákoník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli
 (Gizela ANDREJOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h4uqkp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Duševní porucha v trestním právu
 (Hana BENEŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5yit6y// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti
 (Jitka LÍPOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kitj9n// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti
 (Monika ZEMANOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9hkpsf// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti
 (Šárka KOHOUTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zazufm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Komparace založení a vzniku společnosti s ručením omezeným v České republice a Spolkové republice Německo
 (Sandra KŘIČENSKÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fp31we// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli
 (Gizela ANDREJOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h4uqkp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení
 (Jan Špaček)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0hwh9s// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Theses on a related topic

Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli
 (Gizela ANDREJOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h4uqkp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sexuální delikvence (výkon trestu, ochranná léčba a detence)
 (Robert Juhász)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2df4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)