Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

e-participace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Analýza nákladů na státní správu obce s rozšířenou působností
 (Aneta Vráblíková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6urc/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Demografická analýza obcí správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice
 (Ilona Zourková)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//az015i// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence
 (Monika Půlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ba6nyw// | Bezpečnost společnosti / | Theses on a related topic

Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
 (Luboš KOŠNER)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ngsdsv// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Krizová dokumentace obce s rozšířenou působností Český Krumlov
 (Michal JŮZKO)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//42dbws// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Komunikační platforma pro optimalizaci řešení úkolů ve stálé pracovní skupině krizového štábu obce s rozšířenou působností
 (Michaela Mokrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128203 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb pro zdravotně postižené ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností do roku 2030
 (Zuzana GRÓFOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//usrsk0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Analýza a návrhy změn při schvalování technické způsobilosti silničních vozidel na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 (Klára Světlá)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//267o0f// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Nástroje pro podporu krizového řízení u obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji
 (Barbora Machalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114127 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)