Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Domain Name System

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce vícefázových síťových útoků
 (Jiří Kuneš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kobgu/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Detekce anomálií a vizualizace síťového provozu
 (Petr Bartel)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wuoos/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce síťových tunelů v reálném čase
 (Radim Koza)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7gwp/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Adversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti
 (Michal Najman)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//zu8krt// | Otevřená informatika / | Theses on a related topic

Detekce událostí na bázi síťových toků
 (Jakub Melichar)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7dtf/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Vyhledávání síťových anomálií pomocí síťových toků a systémových informací
 (Dalibor Zegzulka)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108668 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Využití Holt-Wintersovy metody v síťové bezpečnosti
 (Tomáš Mrázek)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy2ba/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce anomálií a vizualizace síťového provozu
 (Petr Bartel)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wuoos/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Bezpečnostní analýza provozu DNS
 (Milan Čermák)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fbpfj/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic