Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aplikabilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu
 (Eva Hamerníková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtefo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
 (Jiří Černý)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h0h8f/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Fyzikální základy termografie pro radiologické asistenty
 (Šimon LÁVIČKA)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fra0a2// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky
 (Aneta TUPÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixdhfe// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky
 (Martin POLÍVKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vqf115// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti
 (Kristýna CHYTKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6a8d2l// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic