Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

the reception

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
 (Antonín Zita)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7d8v/ | Filologie (čtyřleté) / Literatury v angličtině | Theses on a related topic

The Difference Between Reception of The Lord of the Rings Then and Now and the Role of Christianity in the Work
 (Alena Bestvinová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfglf/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The TV Series The Crown and its Reception in the Czech Republic and Great Britain
 (Marcela Cimprichová)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dz57y/ | Filologie / Angličtina (dvouoborové) | Theses on a related topic

The reception of "New Atheism" among some leading British public intellectuals
 (Jiří Kinscher)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krfif/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

The Readers' Reception of Roald Dahl's Books. Children and Adult Readers and Their Way to the Grotesque
 (Lucie MASLÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4qixn5// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Prozac Nation - The Study of Reception of a Book
 (Linda Krajčovičová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xautt/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Struggle of Jazz: Reception and Notions of Jazz in the US from Its Inception to the Beginnings of Modern Jazz
 (Ladislav JAMNICKÝ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//44c28d// | Filologie / Anglická filologie - Japonská filologie | Theses on a related topic

The reception of internet memes translated to Czech on social media
 (Jan KOUTNÝ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//032foz// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Media Reception of Nicholas Winton's Legacy in Great Britain and the Czech Republic
 (Monika Hilzensauer)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/vp9kp/ | Filologie / Angličtina pro školskou praxi | Theses on a related topic