Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

riadenie nakladov

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Riadenie nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
 (Lenka Vycudilová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/nigdg/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie nákladov v podniku
 (Marek Kotuľa)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kstc0/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Informačná podpora plánovania a riadenie nákladov v projekte
 (Miroslav Žabka)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/weepm/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Procesné riadenie nákladov a administratívna technológia v malom a strednom podnikaní
 (Ján Michelík)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h2u93/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Riadenie nákladov v podniku
 (Róbert Horňák)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jtqal/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie nákladov v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.
 (Ferdinand Jakúbek)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93427 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Riadenie nákladov na IS/ICT vo vybranej spoločnosti
 (Štefan Gazda)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38416 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Riadenie ziskovosti firmy prostredníctvom procesného riadenia nákladov
 (Marianna Sláviková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/g4p71/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza nákladov a ich riadenie vo firme AGD Print s.r.o.
 (Lenka GAŠPÁRKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z8h66y// | Ekonomika a management / Management a ekonomika specializace Management a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Analýza riadenia nákladov vybraného podniku za obdobie rokov 2009 - 2013
 (Andrea Sisak)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/s58nk/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)