Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

webinar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Soubor zásuvných modulů pro systém ForceB - Webinar
 (Petr Rojko)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116152 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Komparace postojů k výuce realizované formou webináře a ke klasické kontaktní výuce
 (Kateřina Blatná)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf8iy/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách
 (Zdeňka Täuberová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6fxf/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System
 (Filip Šubrt)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taai2/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic