Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

blogger

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komentovaný překlad vybraných částí blogu blogera StalinGulag
 (Alexandra Korandová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm350/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Blogeři jako novodobý nástroj Public Relations
 (Klára Horváthová)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bcl1xd// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Využití blogerů pro komunikaci značky ZOOT.
 (Denisa Piglová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cqb66m// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic