Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prenos vyznamu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Přenášení významu v textech písní současné anglické hudby
 (Julie POMAHAČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lw52c5// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií
 (Simona Dalihodová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf9ay/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Význam horizontálního přenosu genů při šíření bakteriální rezistence k tetracyklinu v zemědělské půdě
 (Karel KOPEJTKA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z5senh// | Biologie / Klinická biologie | Theses on a related topic

Přenos dat mezi asynchronními číslicovými systémy
 (Ondřej ŠTOK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//743bwm// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků
 (Nina Hulatová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nj5t8/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Význam volně žijících a chovaných ptáků v přenosu zoonotických druhů kryptosporidií a mikrosporidií
 (Ondřej GRYM)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kungs// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Přenos metody stanovení aktivity DR5:GUS z in vitro do in situ podmínek v mikrotitrační desce
 (Barbora KOBLIHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//krxvwj// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Zpětný přenos pravomocí Evropské unie na členské státy
 (Robert ZBÍRAL)

2011, Disertační práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//87dy86// | Teoretické právní vědy / Ústavní právo | Theses on a related topic

Význam plazmidů v genomu bakteriální buňky
 (Gabriela Kučerová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98236 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Práce s truchlícími v odpůrných skupinách, přenos slovenského modelu do českého prostředí
 (Ivana ANDRÝSKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gt7sly// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)