Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolokacni metoda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Řešení 2D Neumannovy úlohy s Laplaceovým operátorem nepřímou metodou hraničních prvků
 (Robert Skopal)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93378 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Paralelní metody hraničních prvků
 (Michal Kravčenko)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98554 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Křesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza.
 (Kateřina BARANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qnl7q4// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
 (Adam Bílek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143865 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Homogenizace eliptických rovnic
 (Matyáš Theuer)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98610 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Radiální bázové funkce v matematických aplikacích
 (Eva TURNEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rnszyg// | Matematika / Matematika pro přírodní vědy | Theses on a related topic

Mediální obraz Grety Thunberg na vybraných zpravodajských webech
 (Kateřina NOVOTNÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e90f3a// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tečná pole v matematickém modelu optické difrakce
 (Jiří Krček)

2019, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//hsbgit// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic