Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lineární polypropylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Rekrystalizace a vylepšení struktury polypropylenu působením vysoké teploty
 (Daniela HERECOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4mvw8j/Rekrystalizace_a_vylepen_struktury_polypropylenu_psobenm_.pdf/ | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Fotodegradace větveného polypropylenu
 (Vendula Machů)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3mbzf1// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Izotermní krystalizace nukleovaného větveného polypropylenu
 (Vendula Machů)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6607jk// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem
 (Michal Kudláček)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fc48xs// | Inženýrství polymerů / | Theses on a related topic

Vliv fotodegradace na směsi lineárního a větveného polypropylenu
 (Aneta Crlová)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x4scfx// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Podmíněná logika větvení dotazníku
 (Michal Vrábel)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jha9q/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)