Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polypropylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv složení kaučukových směsí na bariérové vlastnosti vulkanizátů
 (Marek Pöschl)

2021, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//stw3pf// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Vliv složení směsí lineárního/větveného polypropylenu a beta-nukleačního činidla na vlastnosti vytlačovaných fólií
 (Anna Zíková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rqmryt// | Materiály a technologie / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic