Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polypropylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ
 (Charlota Váňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ylahb// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Systém pro temperování PPFC kultivačních komor mimo temperovaný inkubátor
 (Petr Kočiš)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j0m0a6// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Temperování výrobků 3D FDM tisku
 (Jan Macháček)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//313sdx// | Strojírenství / | Theses on a related topic

Vliv temperování na termoelektrické vlastnosti Bi\dindex{2}O\dindex{2}Se
 (Antonín Sojka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wh2vbu// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Možnosti alternativního ladění se zaměřením na pravidelné temperování
 (Petr Pařízek)

2009, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qxucd/ | Hudební umění / Kompozice | Theses on a related topic

Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou
 (Šárka ZATLOUKALOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c2an6z// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE
 (Ondřej Koudela)

2015, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//cy0bub// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Návrh temperovaného stolu pro FDM 3D tiskárnu s využitím simulace MKP
 (Radko Bartoš)

2014, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//tds3xk// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Modelové situace a ornamentální kontrapunkt v Dobře temperovaném klavíru I. J. S. Bacha
 (Markéta Čechová)

2012, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7918 | Hudební umění / Cembalo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)