Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polymerni smesi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vliv složení polymerní směsi na vlastnosti polysacharidových vlákenných biomateriálů
 (Zuzana Kavčiaková)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//tg7g7r// | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / | Theses on a related topic

Polymerní směsi obsahující polybutylentereftalát (PBT) - reakční směšování
 (Soňa Zenzingerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a5e2g6// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Polymerní směsi poly(vinylbutyralu) a poly(ethylenoxidu)
 (Michal Kudláček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w5w1ci// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Halloysite nanotrubky jako nové nanoplnivo pro kabelové polymerní směsi
 (Michal ČERMÁK)

2018, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w5g6g2// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic

Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6
 (Jakub Olšan)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//s8uwr8// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Multikomponentní polymerní systémy s elektromagnetickými vlastnostmi
 (Marek Jurča)

2022, Disertační práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p84w40// | Nanotechnologie a pokročilé materiály / | Theses on a related topic

Mikrofibrilárně vyztužené polymerní směsi\nl{}
 (Zuzana NAVRÁTILOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//inyj83// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Plazmochemická depozice vrstev ze směsi hexametyldisiloxanu a argonu na polymerní nanovlákna
 (Miroslav Michlíček)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxsd3/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Biodegradabilní polymerní materiály pro potravinářské aplikace
 (Adam Linner)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//soyf77// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Polymerní membrány pro pervaporační dělení směsí methanolu a acetonitrilu
 (Jordan Janák)

2022, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//n5umop// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)