Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

keratometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání keratometrie Javalovým keratometrem a rohovkovou topografií
 (Lucie Glogarová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nipq9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Keratometrie - princip, měření, rozvržení a excentricita keratometrických hodnot v populaci
 (Pavel Beneš)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2kon/ | Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika | Theses on a related topic

Dočasná změna objektivní a subjektivní refrakce po aplikaci kontaktních čoček
 (Barbora Plačková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2rvl/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Korelace metod měření parametrů přední plochy rohovky
 (Dana Albrechtová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwzzu/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Změna topografie rohovky před a po extrakci stehů u perforující keratoplastiky
 (Denisa Navrátilová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfaiv/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Software rohovkového topografu
 (Lucie Patočková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0kc3/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Fototerapeutická keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky
 (Lenka Pirnerová)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wja9w/ | Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie | Theses on a related topic

Topografie rohovky
 (Alžběta Mrkvicová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqsug/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Měření centrální rohovkové tloušťky
 (Martina ŠÍMOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wsp92i// | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Rohovková topografie
 (Lenka Perlová)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrmta/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic