Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Probiotikum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií
 (Veronika Horáčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//65ay1a// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií
 (Veronika Horáčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//65ay1a// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií
 (Veronika Horáčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//65ay1a// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií
 (Veronika Horáčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//65ay1a/HorkovV_Efekt_polysacharid_JV_2010.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny
 (Kamila Blahůšková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//311dqv/DP_-_Stanoven_vlkniny_a_pektinu_v_komernch_vzorcch_vlknin.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Antimikrobiální efekt upravených textilních a celulózových materiálů
 (Alžběta Holubová)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b11ki6/HolubovA_Antimikrobialn_efekt_JV_2014.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií
 (Veronika Horáčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//65ay1a/HorkovV_Efekt_polysacharid_JV_2010.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic