Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

infekcni komplikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Infekční komplikace ran po břišních operacích
 (Jarmila Koudelková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqj84/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Infekční komplikace kontaktních čoček
 (Petra Šanovcová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xflar/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Infekční komplikace u pacientů se zavedeným hemodialyzačním katetrem
 (Michaela Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tb63tq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zánětlivé komplikace po srdečních operacích
 (David Nešpor)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s54b6/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Komplikace centrálního žilního katetru a jejich prevence z hlediska ošetřovatelské péče
 (Martina PECHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uno2b4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Péče o kontaktní čočky a komplikace s ní spojené
 (Marta Zenklová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db2ze/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacientku s infekční komplikací po totální endoprotéze kolenního kloubu
 (Marie ŠEBESTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1x8mr2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevalence infekčních komplikací u těžce popálených pacientů: výsledky multicentrické evropské studie
 (Břetislav Lipový)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iopso/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u pacientů s infekčními komplikacemi po totálních endoprotézách kyčelního a kolenního kloubu
 (Soňa BREJŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c9pg68// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)