Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Integrace Romů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Praktická učebnice angličtiny pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Lukáš Severa)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1a5f/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Předcházení poruchám učení u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí vyrůstajících v dětském domově
 (Blanka Horáková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho18m/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pohled rodičů na přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Veronika Kadlečková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhg76/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Školní zralost romských dětí pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Petra Pomališová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lp0k4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Strategie rozvoje komunikačních kompetencí a sociální inkluze žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Martina Syrová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rokp8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Zuzana SAIDLOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vs8jpm// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Efektivní komunikace učitele s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v průběhu výuky
 (Šárka Svratecká)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gptxg7// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Výuka rozšířené hudební výchovy ve třídě s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Alena KREJČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//efzlbt// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Práce asistenta pedagoga s žákem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Michaela SKŘIVÁNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bgjyre// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv předškolního vzdělávání na výsledky dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na 1. st. ZŠ
 (Martin KLENER)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8ie3fk// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)