Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

institucionalni ramec evropske unie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Instituce Vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - pozice a role v rámci institucionální struktury Evropské unie
 (Lucie SEMANSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gyd7kf// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Theses on a related topic

Role Evropské komise v institucionálním rámci Evropské unie
 (Eva Bartošová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91477 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Vyšetřování podvodů s finančními zájmy Evropské unie
 (Petr Zarivnij)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1hsm/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Přezkum legislativních aktů Evropské unie
 (Radek Fröhlich)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q52u5/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo | Theses on a related topic

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Účetního dvora Evropské unie
 (Iveta KARBULKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h0nimh// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR
 (Jana MILOTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a80pho// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Podpora vývozu v rámci Evropské unie a jejích členských států
 (Michaela Rosenbergová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j7yylx// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Zhodnocení rozvojové pomoci Evropské unie zemím Západní Afriky
 (Petra Doleželová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135511 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Srovnání využívání fondů Evropské Unie v oblasti kultury v České a Slovenské republice
 (Daša Voskárová)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ycw1m/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Zhodnocení vybraných aspektů rozvoje Euroasijské ekonomické unie v komparaci s Evropskou unií
 (Kateřina Lysoňková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//eo3fao// | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)