Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kontakt, mezi, rotorem, a, statorem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách
 (Jan JAKL)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mxnfjc// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Metody detekce a lokalizace zkratů v elektrické síti
 (Sven Johannes KÜNKEL)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lsum9e// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Metody detekce stavu valivých ložisek v rotačních strojích
 (Martin VOLAVKA)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aro5tk// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Theses on a related topic

Model kontaktu rotoru magnetického ložiska se záchytným ložiskem
 (Jaroslav MATOUŠEK)

2011, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x2nmle// | Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení | Theses on a related topic

Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách
 (Jan JAKL)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mxnfjc// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách
 (Jan JAKL)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mxnfjc// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách
 (Jan JAKL)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mxnfjc// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Dech a hlas jako nástroj k otevírání emocí v těle skrze vibrace
 (Silvie Kudelová)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jjqky/ | Dramatická umění / Fyzické divadlo | Theses on a related topic

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů
 (Jakub FIALA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//al7cr4// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Posouzení vlivu utvařeče třísky na vibrace při obrábění
 (David Preisler)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137039 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)