Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

coping strategy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
- Psychohygiena, coping strategie u sociálních pracovíků
 (Jana ŠIMEČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j4v1b0// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Optimizmus a pesimizmus vo vzťahu ku copingovým stratégiám
 (Andrea Kováčová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3ggi/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vzťah sebahodnotenia a zvládania záťažových situácií
 (Peter Kohút)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9b9h/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie ve vztahu k osobnostním charakteristikám u pacientů léčících se ze závislosti
 (Lenka Machová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/set1f/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Locus of control a jeho vplyv na zvládanie záťaže u vysokoškolských študentov
 (Nina Paulisová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zi9vq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy
 (Daniela Kraydlová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyve/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Typické zátěžové situace a strategie zvládání stresu u pracovníků sociálně-právní ochrany dětí
 (Róbert GREGA)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vtjyrs// | Psychologie / | Theses on a related topic

Uplatňování specifických hodnot a postojů jako zdroj copingové strategie u pracovníků v přímé péči o seniory
 (Milena ČIKLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6sr8g5// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Typické zátěžové situace a strategie zvládání stresu u pracovníků sociálně-právní ochrany dětí
 (Róbert GREGA)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vtjyrs// | Psychologie / | Theses on a related topic

Role osobnostních charakteristik ve zvládání zátěže
 (Markéta Hermannová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l02fj/ | Humanitní studia / Psychologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)