Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

msmt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Maturitní zkouška z hlavního oboru = klasického tance v rozsahu osnov MŠMT pro osmileté konzervatoře – výstupní trénink s využitím specifi ckého zpracování cvičení à la barre
 (Karin Ulrichová)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/x3uon/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa na MŠMT
 (Jan Novak)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//eur1s4// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Analýza transparentnosti dotačního procesu MŠMT v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
 (Tomáš Kaplan)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xek8y/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Sociální znevýhodnění v zákoně MŠMT
 (Eliška Valouchová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctna2/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb
 (Eva Pulcová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35796 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Prevence sociálně patologických jevů poskytované organizacemi s akreditací MŠMT očima žáků ZŠ a SŠ na území města Plzně
 (Miroslav ZICHA)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9mz2ik// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Současné přístupy MŠMT k řešení ústavní výchovy se zaměřením na VÚ Hostouň
 (Lenka Kodimová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xc1b5l// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT
 (Marek Vala)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f5i93v// | Humanitní studia / | Theses on a related topic