Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

molecular typing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Comparative genomics of Treponema pallidum subspecies and molecular diagnostics of syphilis in the Czech Republic
 (Lenka Mikalová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubuct/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou
 (Eva Brhelová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xll7c/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Molekulární typizace bakteriocinů z lidských kmenů E. coli
 (Lenka Micenková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/injoq/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Mapování kandidátních lokusů pro typování a fylogenetickou analýzu v genomu Treponema pallidum
 (Lukáš Nechvátal)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uudet/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Molekulární typizace bakteriocinů produkovaných bakteriálními kmeny izolovanými z klinického materiálu
 (Barbora Štaudová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk4ii/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Molekulární charakterizace vybraných koaguláza negativních stafylokoků a jejich klinický význam
 (Veronika Vrbovská)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obzp3/ | Mikrobiologie / | Theses on a related topic

Typizace vybraných druhů grampozitivních baterií izolovaných z fermentovaných masných výrobků
 (Taťána Horáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ljy36n// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Retrospektivní analýza stanovení variantního a slabého RHD v DNA laboratoři Krevního centra
 (Lucie RONČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wo6l54// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Typizace a molekulární epidemiologie lidských a prasečích kmenů rotaviru A aktuálně cirkulujících v ČR
 (Martin Řezanina)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbcps/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)