Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

těžba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Autonomní elektrická vozidla a budoucnost mobility
 (Kim HOANGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s0bavb// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Autonomní mobilita
 (Šimon Dušek)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77789 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Autonomní mobilita v podmínkách ČR
 (Helena Paulusová)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h1xtbo// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Design autonomních vozidel s ohledem na ikluzivity a městskou mobilitu
 (Ondřej CHOTOVINSKÝ)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xyt1sd// | Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení | Theses on a related topic

Resocializace mužů závislých na alkoholu
 (Ilona PEŠÁKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1frcy0/Diplomova_prace_-_Resocializace_muzu_zavislych_na_alkohol.pdf/ | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Krize a transformace jedince v nových náboženských hnutích
 (Petr Taptič)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b91sm/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Denisa FRANZEOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//if8lhc// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Srovnání vývoje skupiny Severočeské doly a skupiny Czech Coal od privatizace
 (Jaroslav Siblík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86552 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Význam společnosti Czech Coal, a.s. pro region
 (Stanislava Berková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98175 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)