Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sanace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields
 (Petra Kneslová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppupq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Nástroje regenerace brownfields ve Spojeném království: možnost inspirace pro ČR
 (Markéta Sladká)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxf0z/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Problematika regenerace brownfields a možnosti zapojení dostupných finančních zdrojů v Moravskoslezském kraji
 (Simona Hillová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115656 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Potenciál a bariéry regenerace urbánních brownfields (příklad města Přerov)
 (Vojtěch ŠPONAR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8pthlx// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji: případová studie
 (Tomáš ONDRASZEK)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//teahfv// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Ostravská brownfields: vznik, současnost, možnosti regenerace
 (Soňa Raszková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmec4/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Regenerace brownfields ve Zlínském kraji
 (Adéla Palátová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mfq16/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Možnosti regenerace brownfields v ČR
 (Petra Kavická)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwj90/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Brownfields and Regional Developement in the Czech Republic and the Netherlands
 (Kateřina Šrámková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//08n3lx// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Brownfields v České republice, možnosti využití brownfields na praktickém
 (Věra Lišková)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/s8wevq/ | Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)