Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí
 (Lenka Trilecová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1tzp/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí
 (Hana KOTULOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qd7460// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismy
 (Marie Michelová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oe8pd/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Kontaminanty v dětské výživě
 (Pavla Vrbická)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z7zlq0// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro
 (Lenka Pálková)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcspr/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Epigenetické účinky kontaminantů potravin a životního prostředí a jejich role při vzniku nádorových onemocnění
 (Ekaterina Pronevich)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pnrego// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Genotoxické účinky kontaminantů životního prostředí
 (Sandra ŤUIKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0jr0tb// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu
 (Barbora TARABOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t4fpvi// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Anorganické kontaminanty v ovzduší
 (Sarah Janštová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115489 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.
 (Aleš Bradáč)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g57bn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)