Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Syntetická barviva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri
 (Ivana FELGENTRÄGEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rvc9t6// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru
 (Kristýna KUNDRÁTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zf3h7v// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy
 (Lucie VAŠUTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xfm9hx// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Hodnocení potravinářských barviv pomocí testu akutní toxicity na Vibrio fischeri
 (Klára RÁŠOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//q20qfz// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látek
 (Lenka FIGUROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//le9j4h// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri
 (Ivana FELGENTRÄGEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rvc9t6// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy
 (Lucie VAŠUTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xfm9hx// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu
 (Adéla Majerová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbeky/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia
 (Petra Ustohalová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o324y/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri
 (Ivana FELGENTRÄGEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rvc9t6// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic